Stress: Et belastet nervesystem

Svimmelhed, hovedpine, spændinger i kroppen, irritation, svedeture, søvnløshed, dårlig fordøjelse, trykken for brystet, mavesmerter, uro, kort lunte, tankespind, bekymringer, migræne, myoser, mavesår..og mere

Listen over symptomer på stress er lang, og ligesom med symptomer på en række andre lidelser kan det væere en udfordring at diagnosticere, at der er stress, man lider af. Men af samme årsag er det presserende nødvendigt, at vi opøver vores evne til at læse og afkode kroppens signaler, så vi selv kan blive i stand til at håndtere og stoppe stressen, før den i værste fald os of gør os alvorligt syge.

Der florerer rigtig mange myter, fordomme og misforsråelser om, hvad stress egentlig er. Det gør der blandt andet, fordi vi bruger ordet meget i flæng. Stress er ikke det samme som at have travlt, og stress er ikke en sygdom, Vi kan sagtens have travlt uden at væere stressede, og omvendt kan vi væere stressede uden at have travlt.

Stress er på nuværende tidspunkt ikke en medicinsk diagnose, men man kan blive syg på grund af stress. Stress er en psykofysiologisk reaktion, der igangsættes i vores nervesystem, når vi oplever pres, krav og trusler.

Fakta om Stress:

  • Ifølge WHO vil stress og depression i 2020 væere de primære kilder til sygdom i verden.
  • 430.000 danskere, svarende til 10-12% af den sanske befolkning, har symptomer på alvorlig stress stort set hver dag.
  • I Danmark er der dagligt 35.000 mennesjer, der er sygemeldt på grund af stress.
  • Der er 30.000 hospitalsindlæggelser om året i Danmark på grund of stress.
  • 1400 dør om året grundet stress
  • Stress koster samfundet 14 milliarder kroner om året i sygefravær og udgifter til sundhedsvæsenet.
  • Ubehandlet stress udløser over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser.

(Kilde: Stressforeningen.dk)

 

Stress: Et belastet nervesystem